Στρατηγικές διαπραγμάτευσης δεικτών


Όταν διαπραγματεύεστε ένα δείκτη, είναι καλό να έχετε υπόψη ότι παρόλο που διαπραγματεύεστε μια οντότητα (τον ίδιο το δείκτη), η οντότητα αυτή αποτελείται από έναν αριθμό ξεχωριστών μετοχών οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί. Ακολουθούν μερικά βασικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσετε:

 • 01

  Παρακολούθηση των τομέων ενός δείκτη

  Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέγεθος για ένα δείκτη. Tα παραδείγματα ξεκινούν από τον DAX 30 της Γερμανίας ως τον Wilshire 5000. Όμως, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να εξετάζετε όταν διαπραγματεύεστε ένα δείκτη είναι: ποια είναι τα συστατικά του μέρη; Έχει μεγάλο αριθμό μετοχών οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα της αγοράς;


  Για παράδειγμα, ο δείκτης του Ηνωμένου βασιλείου FTSE 100 αποτελείται σε ποσοστό πάνω από 10% από μετοχές μεταλλευμάτων και προϊόντων ενέργειας, που σημαίνει ότι μια μεταβολή στην τιμή των εμπορευμάτων και η επακόλουθη άνοδος ή πτώση της τιμής των μετοχών που συνδέονται με τα εμπορεύματα έχει τη δυναμική να επηρεάσει το δείκτη FTSE στο σύνολό του.

 • 02

  Αλλαγές στους δείκτες

  Δεν είναι τόσο θέμα στρατηγικής όσο θέμα ενημέρωσης: οι μετοχές που αποτελούν ένα δείκτη μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να υπάρξουν συγχωνεύσεις εταιρειών, πράγμα που σημαίνει ότι δύο μετοχές συγκλίνουν σε μία. Για παράδειγμα, το 2014 οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου Dixons και Carphone Warehouse συγχωνεύτηκαν και οι προηγουμένως ξεχωριστές μετοχές τους έγιναν μία διαπραγματεύσιμη οντότητα, η Dixons Carphone. Άλλες εταιρείες μπορεί να πτωχεύσουν, καθιστώντας τις μετοχές τους μη διαπραγματεύσιμες πλέον. Μια τρίτη περίπτωση είναι η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας να συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό που να είναι πολύ μικρή πλέον για να παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο δείκτη (ο FTSE 100, για παράδειγμα, παρακολουθεί τις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου). Σε μια τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα υποβιβαστεί σε εύθετο χρόνο, ενώ μια άλλη από ένα δευτερεύοντα δείκτη με υψηλότερη καθαρή αξία θα πάρει τη θέση της.

 • 03

  Πώς συνδέονται μεταξύ τους τα νομίσματα και οι δείκτες

  Όσοι διαπραγματεύονται δείκτες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις ισοτιμίες στην αγορά συναλλάγματος. Υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες η εξασθένηση ενός νομίσματος οδηγεί στην άνοδο του δείκτη και αντιστρόφως. Ας πάρουμε το παράδειγμα του δείκτη Nikkei 225: το 2014, η τιμή του δολαρίου ανέβηκε κατακόρυφα σε σχέση με το ιαπωνικό γιεν – νωρίτερα το ίδιο έτος, η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ τους ήταν γύρω στο 1:102 ενώ στο τέλος του έτους κυμαινόταν γύρω από το επίπεδο 1:120. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε συνεχή άνοδο μέσα στο 2014, μετακινούμενος από το επίπεδο των 14-15.000 μονάδων στις σχεδόν 18.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.


  Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτή την αντίθεση μεταξύ του νομίσματος μιας χώρας και του βασικού της δείκτη; Η απάντηση είναι ότι η εξασθένηση του γιεν μπορεί επίσης να συνετέλεσε δραματικά στην άνοδο του δείκτη Nikkei. Η οικονομία της Ιαπωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, και μια χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία για το πρωτογενές νόμισμα ωφελεί τους εισαγωγείς, δεδομένου ότι μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές στις αγορές του εξωτερικού, ενώ συνεχίζουν να πραγματοποιούν το ίδιο ποσοστό κέρδους από κάθε πώληση σε δικό τους νόμισμα. Σε αυτή την περίπτωση, η πτώση της τιμής του γιεν βοήθησε τις εταιρείες που είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές να έχουν καλύτερες αποδόσεις, ενισχύοντας μεμονωμένες μετοχές και οδηγώντας επομένως το σύνολό του το Nikkei σε άνοδο.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες