Πώς να κάνετε συναλλαγές με δείκτες


Ενώ οι μετοχές δίνουν μια ένδειξη του οικονομικού κλίματος για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, οι δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να έχουν μια ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, η φύση ενός δείκτη υποδεικνύει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν πολλαπλές μετοχές παρά τη μετοχή μιας μόνο εταιρείας, υπάρχουν δηλαδή πολύ περισσότερες πτυχές που αξίζει να εξετάζει κανείς.

Δείκτες: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης

How_to_Trade_2

Δείκτες: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Δείκτες: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευσή τους, οι δείκτες λειτουργούν κατά τρόπο παρόμοιο με πολλά προϊόντα CFD. Όπως και με τις μεμονωμένες μετοχές, οι οποίες συνιστούν ένα δείκτη, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν θέσεις ανάλογα με το αν πιστεύουν ότι η τιμή του δείκτη θα σημειώσει άνοδο ή κάθοδο. Και πάλι, όπως και με τις μεμονωμένες μετοχές, ο σκοπός είναι είτε να «πουλήσουμε» σε τιμή υψηλότερη από αυτήν στην οποία «αγοράσαμε» ή εναλλακτικά να «ξαναγοράσουμε» σε τιμή χαμηλότερη αν αρχικά «πουλήσαμε». Όλες οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο δείκτη συμπεριλαμβάνονται στους συνεχείς υπολογισμούς για τον καθορισμό του τρέχοντος επιπέδου του δείκτη, με την αξία του τελευταίου να καταγράφει άνοδο ή κάθοδο με βάση την τρέχουσα ισχυροποίηση ή εξασθένηση των μετοχών που τον συνιστούν.

Μεταβλητότητα δείκτη

Volatility_Ahead_optΜεταβλητότητα δείκτη

Μεταβλητότητα δείκτη

Λόγω του ότι οι δείκτες αποτελούνται από έναν αριθμό διαφορετικών μετοχών, η μεταβλητότητα ενός δείκτη μπορεί να είναι αρκετά υψηλή, εξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων των τιμών των μετοχών. Ωστόσο, για τον ίδιο λόγο, είναι σπάνιο οι δείκτες να κινηθούν πέρα από μερικές ποσοστιαίες μονάδες καθημερινά, δεδομένου ότι σπανίως όλες οι μετοχές ενός δείκτη θα σημειώσουν ταυτόχρονα απότομες μετακινήσεις στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει∙ για παράδειγμα, η κατάρρευση των χρηματιστηρίων στον 20ο και 21ο αιώνα.

Διαπραγμάτευση δεικτών: Ένα παράδειγμα

An_Example

Διαπραγμάτευση δεικτών: Ένα παράδειγμα

Διαπραγμάτευση δεικτών: Ένα παράδειγμα

Στο παρακάτω σενάριο, ο επενδυτής X αποφασίζει να τοποθετηθεί στο δείκτη FTSE100. Ας πούμε ότι ο δείκτης FTSE διαπραγματεύεται σήμερα στο επίπεδο των 6949: 6950 μονάδων, πράγμα που σημαίνει ότι το spread σήμερα είναι μία μονάδα. Ο επενδυτής αποφασίζει να «αγοράσει» £10 αξίας του FTSE στο επίπεδο των 6950 μονάδων. Δεδομένου ότι το επίπεδο «πώλησης» είναι 6949, ο επενδυτής ξεκινά με £10 κάτω, γιατί αν έκλεινε τη θέση αυτή αμέσως, αυτή θα ήταν η ζημία του.

Ας υποθέσουμε ότι ο δείκτης κινείται στη συνέχεια στο επίπεδο των 6955: 6956 μονάδων. Εάν ο επενδυτής επρόκειτο να πουλήσει το ποσό των £10 αξίας του FTSE στο σημείο αυτό, το κέρδος από τη συναλλαγή θα ήταν £50: η πρώτη μονάδα μετακίνησης υπέρ του επενδυτή θα μετέτρεπε τη -10£ θέση του σε θέση £0 (όπου δεν θα είχε ούτε κέρδος ούτε ζημία και θα είχε ισοσκελίσει αν έβγαινε από τη συναλλαγή στο σημείο αυτό), με τις ακόλουθες πέντε μονάδες μετακίνησης από εκεί και πέρα να είναι καθαρό κέρδος.

Ας υποθέσουμε όμως ότι αντί να ανεβεί η αξία του FTSE, πέφτει στο επίπεδο των 6945: 6946 μονάδων. Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής θα έχανε £50 αν πουλούσε στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή η τιμή στην οποία πωλείται αυτή τη στιγμή το ποσό των £10 αξίας του FTSE είναι πέντε μονάδες χαμηλότερη από την τιμή στην οποία αγοράστηκε.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες