Πώς να κάνετε συναλλαγές Forex


Νομίσματα βάσης και νομίσματα αποτίμησης

Στο forex, οι επενδυτές βρίσκονται πάντα απέναντι σε ένα νομισματικό ζεύγος – για παράδειγμα, το EUR/USD ή το USD/JPY. Το νόμισμα στα αριστερά ονομάζεται νόμισμα «βάσης» κι εκείνο στα δεξιά ονομάζεται νόμισμα αποτίμησης, με το νόμισμα αποτίμησης να συγκρίνεται με το νόμισμα βάσης. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα ισοτιμία EUR/USD είναι 1:1,35, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή €1 (το ευρώ είναι το νόμισμα βάσης) έχει αξία $1.35 (το USD είναι το νόμισμα αποτίμησης).


Πώς λειτουργεί η μόχλευση

Leverage and Trading Forex

Πώς λειτουργεί η μόχλευση

Αν διαπραγματευόσαστε πάγια στοιχεία ενεργητικού, έχοντας ουσιαστικά στην κατοχή σας το νόμισμα το οποίο διαπραγματεύεστε, θα περιοριζόσαστε από το ποσό των χρημάτων που θα είχατε διαθέσιμα για να καταθέσετε στη συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν είχατε £50, θα μπορούσατε να διαπραγματευτείτε μόνο £50 αξίας νομίσματος.


Η μόχλευση σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να περιορίζεστε από τα πραγματικά κεφάλαιά σας∙ οι επενδυτές μπορούν να ανοίξουν μια πολύ μεγαλύτερη θέση στις αγορές από ό,τι θα τους επέτρεπαν κανονικά τα χρήματα που έχουν διαθέσιμα.


Τα διάφορα νομισματικά ζεύγη μπορεί να έχουν διαφορετικά μέγιστα επίπεδα μόχλευσης ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν. H μέγιστη μόχλευση που προσφέρει η ΕΤΧ σε νομισματικά ζεύγη κυμαίνεται από 14:1 στο EUR/HUF (ευρώ/ ουγγρικό φιορίνι) μέχρι και 200:1 για ζεύγη στα οποία συμπεριλαμβάνονται το EUR/USD και το GBP/USD. Για παράδειγμα, αν είχα £50 και ήθελα να κάνω μια συναλλαγή στο GBP/USD με τη μέγιστη μόχλευση που προσφέρεται, θα μπορούσα να ανοίξω μια θέση διακόσιες φορές επί το ποσό των £50 μου, ανάλογα με την ισοτιμία κατά τη στιγμή τοποθέτησης της συναλλαγής μου. Με άλλα λόγια, η μόχλευση δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αναλάβουν θέσεις πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητές τους όσον αφορά το μέγεθος της συναλλαγής.


(Δεδομένου ότι οι επενδυτές ελέγχουν ένα τόσο μεγάλο ποσό πονταρίσματος μέσω μιας τόσο μικρής αρχικής επένδυσης, οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές της μόχλευσης ενισχύονται. Αν η συναλλαγή κινηθεί κατά το δοκούν, μπορεί να επιτευχθεί σημαντικό κέρδος αλλά αν οι αγορές κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τη συναλλαγή, τότε οι ζημίες μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές).


Όταν εκτελείτε συναλλαγές είναι ορθό να έχετε υπόψη σας ότι η αύξηση της μόχλευσης αυξάνει το επίπεδο κινδύνου.

Συναλλαγές forex: Αγορά ή πώληση

Υπάρχου μόνο δύο επιλογές όσον αφορά τα νομισματικά ζεύγη: αγορά ή πώληση.


Τοποθέτηση long (αγορά) σημαίνει ότι αγοράζετε το νόμισμα βάσης – και κατ’ επέκταση πουλάτε το νόμισμα αποτίησης. Τοποθέτηση short (πώληση) σημαίνει το αντίθετο – πουλάτε το νόμισμα βάσης και συνεπώς αγοράζετε το νόμισμα αποτίμησης.

going long

Τοποθέτηση Long

Ας δούμε το παράδειγμα μιας τοποθέτησης long, χρησιμοποιώντας το EUR/USD ως νομισματικό μας ζεύγος:


Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο: υπάρχει μια μεγάλη ένταση στην αγορά σχετικά με τα αναμενόμενα νούμερα του ΑΕΠ των ΗΠΑ, καθώς και ανησυχία ότι στις επερχόμενες εκλογές θα ενισχυθεί ένα κόμμα που παραδοσιακά υιοθετεί εχθρική στάση απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις.


Σαν αποτέλεσμα, αποφασίζετε ότι το ευρώ φαίνεται ότι θα ενισχυθεί έναντι του δολαρίου κι έτσι αποφασίζετε να τοποθετηθείτε long στο EUR/USD, το οποίο αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε αναλογία bid/ask 1,6764/1,6770. Αποφασίζετε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις ευκαιρίες μόχλευσης που σας προσφέρονται: «αγοράζετε» €10.000 στην ισοτιμία 1,6770, με μόχλευση 200:1.


Η παρακάτω εξίσωση καθορίζει πόσο θα πρέπει να είναι η αρχική σας επένδυση:


(Το ποσό που θέλω να αγοράσω επί την ισοτιμία του νομίσματος σποτίμησης/επίπεδο μόχλευσης)


Άρα (10.000 επί 1,6770/200), το οποίο ισούται με €83,85. Αυτό είναι το ποσό που απαιτείται για την αρχική κατάθεση. Ας πούμε ότι τα γεγονότα εξελίσσονται όπως τα περιμένατε, και το αποτέλεσμα είναι ότι το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου. Ο λόγος bid/ask είναι τώρα 1,6811/1,6817 και αποφασίζετε να κλείσετε τη συναλλαγή σε αυτό το σημείο, «πουλώντας» τα €10.000 στην τιμή των 1,6811.


Έχοντας αγοράσει στο 1,6770, πούλησα στο 1,6811, το οποίο είναι μια αύξηση 41 ποσοστιαίων μονάδων.


(Το επίπεδο στο οποίο πούλησα – το επίπεδο στο οποίο αγόρασα) επί το ποσό που αγόρασα


Άρα, (1,6811-1,6770) επί 10.000 = $41


Όμως, ας πούμε ότι οι αγορές κινήθηκαν αντίθετα προς τη συναλλαγή μου και το δολάριο ενισχύθηκε έναντι του ευρώ. Όταν ο λόγος bid/ask φτάσει το 1,6720/1,6726 αποφασίζω να περιορίσω τις ζημίες μου και πουλώ όλο το ποσό των €10.000. Η ζημία μου θα υπολογιζόταν ως εξής:


(Το επίπεδο στο οποίο αγόρασα – το επίπεδο στο οποίο πούλησα) επί το ποσό που αγόρασα


Άρα, (1,6770-1,6720) επί 10.000 = $50

Going Short

Τοποθέτηση Short

Σε ένα άλλο σενάριο, ο εμπορικός τομέας στις ΗΠΑ φαίνεται να ανακάμπτει, ενώ η Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα χτυπήθηκε από σφοδρές καιρικές συνθήκες. Υποψιάζεστε ότι το δολάριο θα ενισχυθεί έναντι του δολαρίου, και ως εκ τούτου αποφασίζετε να πουλήσετε, ή να τοποθετηθείτε «short» με €10.000, στην τιμή των 1,4989, με επίπεδο μόχλευσης 1:50.


Άρα (10.000 επί 1,4989/50) = €299,78


Κάνατε μια καλή πρόβλεψη, το ευρώ εξασθενεί έναντι του δολαρίου και «αγοράζετε» το ποσό των €10.000 προκειμένου να κλείσετε τη συναλλαγή σας, στην τιμή 1,4902, μια πτώση 87 ποσοστιαίων μονάδων. Το κέρδος σας θα υπολογιζόταν ως εξής:


(1,4989-1,4902) επί 10.000 = $87


Αντίθετα, ας υποθέσουμε ότι το ευρώ τελικά κατέληξε να ενισχύεται έναντι του δολαρίου, που σημαίνει ότι έχετε απώλειες από τη συναλλαγή και αποφασίζετε να αγοράσετε και να κλείσετε ολόκληρη τη θέση των €10.000 στην τιμή bid/ask του 1,5114/1,5120. Η ζημία σας θα ήταν η παρακάτω:


(1,5120 – 1,4989) επί 10.000 = $131

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες