Συναλλαγές με μετοχές


Ο όρος μετοχές περιγράφει μια σειρά από διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αλλά στην απλούστερη μορφή του, αναφέρεται στις μετοχές που προσφέρονται από κάθε εισηγμένη εταιρεία και που είναι διαθέσιμες για γενική αγορά στις χρηματοπιστωτικές αγορές που γνωρίζουμε ως «χρηματιστήρια». Όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματοοικονομικούς δείκτες έχουν μετοχές τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν.

Τι μπορεί να επηρεάσει την κίνηση των μετοχών;

Stocks

Η κάθε μετοχή έχει τη δική της αξία, ανάλογα με το πώς αποτιμάται τη δεδομένη χρονική στιγμή η εταιρεία από τις αγορές. Παρόλο που οι τιμές των μετοχών σπανίως παραμένουν εντελώς στατικές, οι σημαντικές κινήσεις στην τιμή μιας μετοχής οφείλονται συνήθως σε έναν αριθμό συγκεκριμένων παραγόντων:

1. Τα κέρδη της εταιρείας

1. Τα κέρδη της εταιρείας

Company_Earnings

1. Τα κέρδη της εταιρείας

Τέσσερις φορές το χρόνο, όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες δημοσιεύουν τα κέρδη τους για το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό το γεγονός, εκτός από το ότι παρέχει στοιχεία σχετικά με την απόδοση της εταιρείας, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μια ισχυρή ένδειξη για το κατά πόσο η τρέχουσα στρατηγική της εταιρείας αποδίδει ή όχι. Η απόδοση των μεγαλύτερων εταιρειών μπορεί επίσης να παρακολουθείται από οικονομικούς αναλυτές οι οποίοι δημοσιεύουν προβλέψεις ως προς τα επερχόμενα αποτελέσματα της εν λόγω εταιρείας (η τιμή της μετοχής της εταιρείας μπορεί επίσης να μετακινηθεί μόλις γίνει γνωστή η γενική πρόβλεψη). Δεν είναι ασυνήθιστο το σενάριο κατα το οποίο μια εταιρεία επιτυγχάνει κάποια καλά κέρδη, αλλά υπολείπεται των προσδοκιών των αναλυτών και κατά συνέπεια, η τιμή της μετοχής της πέφτει. Ομοίως, μια εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει ζημία για το τρίμηνο, αλλά εάν η ζημία είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη, στη συνέχεια η τιμή της μετοχής της μπορεί να ανεβεί.

2. Οι αξιολογήσεις των αναλυτών

2. Οι αξιολογήσεις των αναλυτών

Analyst_Ratings

2. Οι αξιολογήσεις των αναλυτών

Οι αναλυτές της αγοράς δεν παρέχουν μόνο προβλέψεις για τα επερχόμενα κέρδη μιας επιχείρησης, παρέχουν επίσης και σταθερές αξιολογήσεις για πολλές από τις πιο γνωστές μετοχές, με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: Πώληση, μειωμένη απόδοση, διακράτηση, υψηλές επιδόσεις και αγορά. Η «πώληση» και η «αγορά» είναι προφανείς - μια σαφής ένδειξη προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. «Διακράτηση» σημαίνει ότι ο αναλυτής πιστεύει ότι η μετοχή και η εν λόγω εταιρεία θα σημειώσει παρόμοια ποσοστά κίνησης στην αγορά εν γένει ή σε σχέση με άλλες μετοχές που ανήκουν στον ίδιο τομέα της αγοράς. Η κατηγορία «μειωμένη απόδοση» υποδηλώνει ότι ο αναλυτής πιστεύει ότι η μετοχή θα τα πάει ελαφρώς χειρότερα από ό,τι στην κατηγορία «διακράτηση», ενώ η κατηγορία «υψηλές επιδόσεις» υποδηλώνει ότι ο αναλυτής πιστεύει ότι θα τα πάει ελαφρώς καλύτερα.


Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των αναλυτών δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές με τυφλή εμπιστοσύνη από τους επενδυτές. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αναλυτές θα αποδειχθεί ότι είχαν δίκαιο. Δεύτερον, σπανίως υπάρχει ομοφωνία στις αξιολογήσεις των αναλυτών, που σημαίνει ότι το «υψηλές επιδόσεις» ενός αναλυτή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι «μειωμένες αποδόσεις», ενός άλλου, για παράδειγμα. Οι αξιολογήσεις των αναλυτών μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά συνήθως είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προσωπική έρευνα.

3. Οι ειδήσεις που αφορούν έναν τομέα γενικά

3. Οι ειδήσεις που αφορούν έναν τομέα γενικά

Πολλές εισηγμένες εταιρείες επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως η τεχνολογία, τα τρόφιμα ή τα μεταλλεύματα. Μερικές φορές μια είδηση που αφορά ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα γενικά, μπορεί να έχει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλες τις εταιρείες του τομέα αυτού. Για παράδειγμα, η είδηση ότι η προσφορά χαλκού σήμερα υπερτερεί της ζήτησης είναι πιθανό να έχει επίδραση στις εταιρείες μεταλλευμάτων γενικότερα και ιδιαιτέρως σε αυτές που εστιάζουν στο χαλκό. Μερικές φορές, όμως, μια είδηση που αφορά μια συγκεκριμένη εταιρεία ενός τομέα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα. Για παράδειγμα, στο δύσκολο για την Tesco έτος 2014, η εταιρεία είδε την τιμή της μετοχής της να μειώνεται δραστικά, αλλά και πολλοί από τους άμεσους ανταγωνιστές της στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο είδαν επίσης τις τιμές των μετοχών τους να πέφτουν. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στη γενικότερη δυσφορία η οποία έγινε αντιληπτή από τους επενδυτές στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία όμως η πορεία της Tesco επισήμανε περαιτέρω.


Άλλες ειδήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής μιας εταιρείας συμπεριλαμβάνουν εικασίες για εξαγορά (είτε αποδειχθούν σωστές είτε όχι), και ανακοινώσεις της εταιρείας σχετικά με αλλαγές στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της και σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες