Πώς να κάνετε συναλλαγές με εμπορεύματα


Oι συναλλαγές με εμπορεύματα γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις περισσότερες μορφές διαπραγματεύσιμων προϊόντων. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν διάφορα προϊόντα με σκοπό την επίτευξη κέρδους, είτε πουλώντας το προϊόν σε υψηλότερη τιμή από ό,τι το αγόρασαν, ή αγοράζοντάς το ξανά σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι το πούλησαν αρχικά.


Η φύση των συναλλαγών σε CFD σημαίνει ότι οι επενδυτές στην πραγματικότητα δεν έχουν στην κατοχή τους το σχετικό εμπόρευμα, αλλά διαπραγματεύονται την υποκείμενη κίνηση του εν λόγω προϊόντος.

Συμβόλαια rolling daily έναντι συμβολαίων futures

Συμβόλαια rolling daily έναντι συμβολαίων futures

Rolling_Daily

Συμβόλαια rolling daily έναντι συμβολαίων futures

Οι επενδυτές συχνά έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο είδη ενός προϊόντος: τη μορφή «rolling daily» και τη μορφή «futures». Όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, η μορφή rolling daily συνδέεται με την τιμή του προϊόντος σε ημερήσια βάση, ενώ η μορφή futures αφορά την τιμή ενός εμπορεύματος στις επόμενες μέρες, εβδομάδες ή μήνες.

Τα συμβόλαια rolling daily χρησιμοποιούνται γενικότερα από όσους αναζητούν βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Ωστόσο, όπως υποδηλώνει και η ονομασία, το συμβόλαιο «μετακυλίεται» από μέρα σε μέρα, και θα συνεχίσει να το κάνει εκτός αν ο επενδυτής αναλάβει δράση για να κλείσει τη συναλλαγή ή η συναλλαγή φθίνει μέχρι να φτάσει στο όριο χρηματοδότησης του λογαριασμού.

Αντιθέτως, ένα συμβόλαιο futures (μελλοντικής εκπλήρωσης) θα κλείσει σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία και χρόνο, στην οποία θα υπάρξει είτε κέρδος είτε ζημία, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται η τιμή του εμπορεύματος τώρα σε σχέση με το πού βρισκόταν στο άνοιγμα της συναλλαγής.

Παράδειγμα συναλλαγής εμπορεύματος

Παράδειγμα συναλλαγής εμπορεύματος

Commodity_Trade

Παράδειγμα συναλλαγής εμπορεύματος

Ας δούμε ένα παράδειγμα συναλλαγής εμπορεύματος. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα προϊόν. Τα περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν από χρηματομεσίτη σε χρηματομεσίτη, αλλά η ΕΤΧ Capital προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι επενδυτές, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέταλλα (χρυσός, παλλάδιο, λευκόχρυσος και ασήμι), προϊόντα ενέργειας (αργό πετρέλαιο Brendt, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο Nymex) και μαλακά εμπορεύματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται το καλαμπόκι, το βαμβάκι, η ξυλεία, η βρώμη, η σόγια και πολλά άλλα). Ας επιλέξουμε ένα από τα πιο ευρέως διαπραγματευόμενα εμπορεύματα: το χρυσό.

Έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε το χρυσό είτε σε μορφή συμβολαίου rolling daily ή σε μορφή συμβολαίου future. Στο παράδειγμά μας, ας επιλέξουμε τo rolling daily.

Aς πούμε ότι η τρέχουσα τιμή του χρυσού είναι 1279.6/1280 – η πρώτη είναι η τιμή πώλησης και η δεύτερη η τιμή αγοράς – και αποφασίζω να διαπραγματευτώ £1 ανά μονάδα κίνησης. Παίρνω την απόφαση να αγοράσω ή να πουλήσω και ενεργώ αναλόγως∙ την επόμενη μέρα στο χρηματιστήριο ο χρυσός διαπραγματεύεται στο 1282.6/1283 και αποφασίζω να κλείσω τη συναλλαγή.

Αν αρχικά αγόρασα £1 ανά μονάδα, τότε αγόρασα στο επίπεδο 1280 και η τιμή πώλησης τώρα είναι 1282.6, μια μετακίνηση 2.6 υπέρ μου, που μου αφήνει κέρδος £2.60. Όμως, αν αρχικά πούλησα £1 ανά μονάδα, τότε πούλησα στο επίπεδο 1279.6 ενώ η τιμή αγοράς τώρα είναι 1283 – μια διαφορά 3.4 που σημαίνει ότι αν έκλεινα τη συναλλαγή τώρα, θα είχα ζημία £3.40.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες