Συναλλαγές με CFD

Η διαφορά μεταξύ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΑΓΟΡΑΣ

Buy_and_Sell

Η διαφορά μεταξύ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΑΓΟΡΑΣ

Η διαφορά μεταξύ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΑΓΟΡΑΣ

Ο όρος CFD σημαίνει συμβόλαιο επί της διαφοράς (Contract for Difference), εννοώντας ως «διαφορά» αυτήν μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος της συναλλαγής σας. Οι εταιρείες όπως η ΕΤΧ δημιουργούν συμβόλαια με βάση τις συνθήκες της αγοράς: το συμβόλαιο έχει τιμή «αγοράς» και «κλεισίματος» και έχετε την επιλογή να επιλέξετε είτε να «αγοράσετε», δηλαδή να τοποθετηθείτε long, ή να «πουλήσετε», δηλαδή να τοποθετηθείτε short.

Συναλλαγές με μόχλευση

Συναλλαγές με μόχλευση

Συναλλαγές με μόχλευση


Τα CFD είναι παράγωγα προϊόντα με μόχλευση, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα να έχετε στην κατοχή σας τη μετοχή που διαπραγματεύεστε και ότι το ποσό της κατάθεσης που χρειάζεται για να καταχωρήσετε τη συναλλαγή πρέπει απλά να είναι ένα τμήμα του ποσού της ίδιας της συναλλαγής. Αυτό μπορεί να έχει δύο ειδών αποτέλεσματα: αν οι αγορές κινηθούν στην κατεύθυνση της συναλλαγής σας, αποκομίζετε κέρδος, ενώ αν κινηθούν στην άλλη κατεύθυνση έχετε ζημία και τα χρήματα που θα χάσετε μπορεί να υπερβούν το ποσό που καταθέσατε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Aντιστάθμιση με CFD

Leverage_Trading

Σε αντίθεση με άλλες μορφές πραγματοποίησης συναλλαγών, οι επενδυτές σε CFD που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ΜΤ4 της ΕΤΧ έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τις συναλλαγές τους, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για τον περιορισμό πιθανής ζημίας.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι επί του παρόντος έχω μια ανοιχτή θέση στο ζεύγος δολάριο/γιεν – τοποθετήθηκα long αγοράζοντας το δολάριο με την προσδοκία ότι το USD θα ισχυροποιηθεί έναντι του ιαπωνικού νομίσματος. Ωστόσο, αρχίζω να το ξανασκέφτομαι, όχι τόσο ώστε να θέλω να κλείσω τη συναλλαγή μου, αλλά έχω κάποια αμφιβολία ως προς το ότι η προσδοκώμενη ισχυροποίηση του νομίσματος θα συμβεί.

Σε άλλες μορφές συναλλαγών, θα είχα δύο επιλογές: να κλείσω τη συναλλαγή τώρα ή να την αφήσω ανοιχτή και να αντιμετωπίσω την αβεβαιότητα. Όμως, με ένα CFD μπορώ ταυτόχρονα να ανοίξω άλλη μια θέση στο δολάριο/γιεν στην οποία τοποθετούμαι short στο δολάριο – πηγαίνοντας στην αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική συναλλαγή μου, η οποία είναι ακόμη ανοιχτή. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι τα CFD μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο με τη χρήση της πλατφόρμας ΜΤ4 της ΕΤΧ.

Αν το νομισματικό ζεύγος στη συνέχεια κινηθεί αντίθετα από την αρχική μου συναλλαγή – με το δολάριο να πέφτει έναντι του γιεν – θα ήμουν ακόμα σε θέση να σώσω κάπως την κατάσταση, επειδή θα επιδρούσε η αντιστάθμισή μου.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες