Πώς να κάνετε συναλλαγές με CFDs

Παράδειγμα συναλλαγής με CFD

CFD_Trading

Παράδειγμα συναλλαγής με CFD

Παράδειγμα συναλλαγής με CFD

Πώς γίνονται λοιπόν οι συναλλαγές με CFD; Ας δούμε ένα παράδειγμα συναλλαγής με CFD χρησιμοποιώντας το δημοφιλή δείκτη DAX 30 ως παράδειγμα:

Στο παρακάτω θεωρητικό παράδειγμα, ο δείκτης DAX βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο 9610,5/9611,5 δίνοντάς μου την επιλογή να πουλήσω το γερμανικό δείκτη στο επίπεδο 9610,5 ή να αγοράσω στο 9611,5. Αποφασίζω να αγοράσω £5 από τον DAX στο επίπεδο 9611,5 και ο ονομαστικός μου κίνδυνος στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ως εξής:


(Επίπεδο στο οποίο αγοράζω επί το ποσό που αγοράζω)


Έτσι στην περίπτωση αυτή ο ονομαστικός κίνδυνος θα ήταν:


Therefore, if the FTSE did decline from its current level to zero, the trader would incur a loss of £35,027 (7005.4 x £5).


9611,5 x 5 = 48057,5


To ποσό των £48.057,50 θα ήταν το μέγιστο ποσό που θα έχανα αν ο DAX έπεφτε από το τρέχον επίπεδο των 9611,5 μονάδων στο μηδέν.

CFD και μόχλευση

CFD και μόχλευση

CFD και μόχλευση

Ως μορφή συναλλαγών που εμπεριέχει μόχλευση, αντί να χρειάζεται να καταθέσω το κόστος της συναλλαγής στο ακέραιο (στο 9611,5 x 5 θα κόστιζε £48.057,50, το ίδιο με τον ονομαστικό μου κίνδυνο) χρειάζεται να καταθέσω μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας για να ξεκινήσω τη συναλλαγή. Αυτό το υπολογίζουμε ως ποσοστό του ονομαστικού κινδύνου – αν το περιθώριο είναι 1%, τότε 48.057,50/100 = 480,575. Επομένως, στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω κατά μία πένα, το ποσό που χρειάζεται για να ξεκινήσω τη συναλλαγή είναι £480,58.​


Αν, ωστόσο, είχα αποφασίσει να πουλήσω £5 του DAX αντί να αγοράσω, η τιμή της συναλλαγής μου θα ήταν η εξής:​


9610,5 x 5 = £48.052,5


Το ποσό που θα χρειαζόταν να καταθέσω στη συναλλαγή μου θα ήταν επομένως το 1% επί αυτού, δηλαδή £480,53


Οι επενδυτές θα πρέπει να θυμούνται ότι η αύξηση της μόχλευσης αυξάνει και τον κίνδυνο.

Αποτελέσματα συναλλαγών με CFD

Αποτελέσματα συναλλαγών με CFD

Αποτελέσματα συναλλαγών με CFD

Επιστρέφοντας στο σενάριο όπου αγόρασα £5 αντί να πουλήσω, αν ο DAX στη συνέχεια κινηθεί ανοδικά και φτάσει στο επίπεδο των 9613,5/9614,5 μονάδων και αποφασίσω ότι αυτό είναι ένα καλό σημείο για να βγω από τη συναλλαγή, θα υπολόγιζα το κέρδος μου από τη συναλλαγή ως εξής:


Το ποσό που αγόρασα επί τον αριθμό των μονάδων κατά τις οποίες κινήθηκε υπέρ μoυ η συναλλαγή.

Στην περίπτωση αυτή το κέρδος μου θα ήταν 5 x 2, που σημαίνει ότι θα είχα κέρδος £10 από τη συναλλαγή.

Εναλλακτικά, αν είχα πουλήσει £5 του δείκτη DAX στο επίπεδο των 9610,5 μονάδων και στη συνέχεια έκλεινα τη συναλλαγή στο επίπεδο των 9613,5/9614,5 μονάδων, η ζημία μου θα ήταν 5 x 4, καθώς η τιμή στην οποία έκλεισα τη συναλλαγή μου θα ήταν 4 μονάδες υψηλότερη από ό,τι την άνοιξα. Στην περίπτωση αυτή, η ζημία μου θα ήταν £20.

Στην περίπτωση όμως που ο DAX έπεφτε από το επίπεδο των 9610,5/9611,5 μονάδων στο επίπεδο των 9608,5/9609,5 μονάδων τότε – αν είχα αγοράσει £5 του DAX στο αρχικό επίπεδο η ζημία μου θα υπολογιζόταν ως εξής: το ποσό που αγόρασα επί τον αριθμό των μονάδων κατά τις οποίες κινήθηκε εναντίον μου η συναλλαγή.

Στο παράδειγμα αυτό η ζημία μου θα ήταν 5 x 3, που σημαίνει ότι θα είχα ζημία £15. Από την άλλη, αν είχα πουλήσει £5 του DAX στο αρχικό επίπεδο τότε το κέρδος μου θα ήταν 5 x 1, αφήνοντάς μου κέρδος £5.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες