Τιμές CFD


Συναλλαγές σε CFD

Η διαπραγμάτευση των CFD λειτουργεί μέσω της χρήσης Συμβολαίων επί της Διαφοράς, δηλαδή οι χρήστες στην πραγματικότητα δεν αγοράζουν το εν λόγω προϊόν, αλλά διαπραγματεύονται το βαθμό μετακίνησης της τιμής του προϊόντος.​


Η διαπραγμάτευση σε CFD επιτρέπει τη χρήση μόχλευσης, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συναλλάσσονται σε μεγαλύτερες θέσεις από ότι θα τους επέτρεπαν κανονικά τα κεφάλαιά τους. Ωστόσο, πριν τη χρήση μόχλευσης, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η χρήση μόχλευσης αυξάνει τον κίνδυνο.

ΤΙΜΕΣ

ΕΜΦΆΝΙΣΗ:
  Spread από
Περιθώριο από
Μόχλευση MT4 από
​UK 1 0,5% 1:200
Wall St 1 0,5% 1:200
S+P 0,5
0,5% 1:200
Germany 1 0,5% 1:200
  Spread από
Περιθώριο από
Μόχλευση MT4 από
France 1 0,75% 1:133
Japan ​9 ​0.75% 1:1​33
China A 50
30 ​2% 1:​50
South Africa 21 4% 1:25
Θέλετε να δείτε περισσότερες; Αρχίστε τις συναλλαγές τώρα

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες