Έχουμε μειώσει τις απαιτήσεις περιθωρίου για τις συναλλαγές σε μια σειρά από τις πιο δημοφιλείς αγορές. Χαμηλότερα περιθώρια συνεπάγεται δυνατότητα μεγαλύτερης μόχλευσης για τις συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα. 

Tα νέα περιθώρια θα επηρεάσουν τους δείκτες και τα εμπορεύματα.

 

 

Τρέχοντα περιθώρια

Νέα περιθώρια

FTSE

0,75%

0,50%

DOW

0,75%

0,50%

DAX

0,75%

0,50%

S&P

0,75%

0,50%

NASDAQ

0,75%

0,50%

GOLD

1,50%

0,70%

SILVER

2%

1%

Nymex

2%

1%

Brent

2%

1%

 


Η μεγαλύτερη μόχλευση συνεπάγεται επίσης και υψηλότερο κίνδυνο.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς θα σας επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών καλώντας στο +30 210 3645 208, ή μέσω email στο customerservice@etxcapital.gr.