προϊόν

Aγορά

Ημερομηνία

Τροποποίηση

Ώρα UTC

 

 

 

 

 

δείκτες

Όλοιοιδείκτεςπουανοίγουνκανονικάμετάτις 21:00

24/03/2016

Κλείσιμο

20:58

δείκτες

SP 500 Daily Future, US Tech Daily Future και Wall Street Daily Future

24/03/2016

Κλείσιμο

20:15

δείκτες

ΔείκτηςAustralia 200

24/03/2016

Κλείσιμο

14:58

 

 

 

 

 

Μετοχές

Σουηδία

24/03/2016

Κλείσιμο

12:58

Μετοχές

ΔανίακαιΝορβηγία

24/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

 

 

 

 

 

εμπορεύματα

Όλαταεμπορεύματαπουανοίγουνκανονικάμετάτις 21:00

24/03/2016

Κλείσιμο

20:58

εμπορεύματα

Brent Crude Daily Future και Nymex Crude Daily Future

24/03/2016

Κλείσιμο

18:30

εμπορεύματα

Ξυλεία(Lumer)

24/03/2016

Κλείσιμο

18:55

 

 

 

 

 

Ομόλογα & Επιτόκια

Όλαταομόλογακαιεπιτόκιαανοίγουνκανονικάμετάτις 21:00

24/03/2016

Κλείσιμο

20:58

 

 

 

 

 

Όλεςοιαγορές

Όλεςοιαγορέςεκτόςτωννομισμάτων(FX)

25/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

 

 

 

 

 

FX

Όλατανομίσματα(FX)

25/03/2016

Κλείσιμο

19:15

 

 

 

 

 

δείκτες

ΔείκτεςUK 100, Euro Stocks 50, France 40 και Germany 30

28/03/2016

*Εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας

 

δείκτες

Όλοιοιάλλοιευρωπαϊκοίδείκτες

28/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

δείκτες

Όλα τα diferentials και οι δείκτες Hong Kong 40 & South Africa 40

28/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

δείκτες

ΔείκτηςAustralia 200

28/03/2016

Άνοιγμα

23:50

 

 

 

 

 

Μετοχές

Όλεςοιμετοχέςεκτόςτωνμετοχώνκαι ETF ΗΠΑ.

28/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

 

 

 

 

 

εμπορεύματα

London Cocoa, London Sugar και Robusta Coffee

28/03/2016

Κλειστά όλη μέρα

 

 

 

 

 

 

Ομόλογα & Επιτόκια

Όλαταευρωπαϊκάομόλογακαιεπιτόκια

28/03/2016

Κλειστά όλη μέρα