Τι είναι τα Binary Options


Tα binary options (δυαδικές επιλογές) προσφέρουν στους επενδυτές έναν εναλλακτικό τρόπο διαπραγμάτευσης δεικτών, νομισμάτων, μετοχών και εμπορευμάτων με σχετικά χαμηλό κόστος και με περιορισμένο κίνδυνο. Τα binary options είναι παράγωγα προϊόντα – δηλαδή αντί να αγοράσουν ένα συμβόλαιο futures (μελλοντικής εκπλήρωσης) ενός περιουσιακού στοιχείου, οι επενδυτές κερδοσκοπούν επί του αν, για παράδειγμα, η αξία του τίτλου θα σημειώσει άνοδο ή πτώση μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (high/low), αν η τιμή ενός προϊόντος θα διασπάσει ένα ανώτατο ή κατώτατο όριο που έχει καθορίσει προηγουμένως ο ίδιος ο επενδυτής (one -touch), ή ποιο από δύο περιουσιακά στοιχεία έχει υψηλότερη αγοραία τιμή στη λήξη της συναλλαγής (pairs).

H σχετικά απλή φύση των binary options έχει απήχηση σε πολλούς επενδυτές, καθώς χρειάζεται μόνο να επιλέξει κανείς ανάμεσα στο αν ή όχι θα προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μέχρι μια δεδομένη χρονική στιγμή, αν και υπό ορισμένες συνθήκες οι επενδυτές έχουν περαιτέρω επιλογές κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, όπως το να κλείσουν τη συναλλαγή νωρίτερα ή όχι.

Τι κάνει μοναδικές τις συναλλαγές binary;

Τι κάνει μοναδικές τις συναλλαγές binary;

How_ETX_Binary_Works

Τι κάνει μοναδικές τις συναλλαγές binary;

Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές συναλλαγών, στις συναλλαγές binary options, το μέγιστο δυνητικό κέρδος ή ζημία σας καθορίζονται και τα δύο πριν την είσοδό σας στη συναλλαγή. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με τις συναλλαγές των παραδοσιακών συμβολαίων options (δικαιώματα προαίρεσης), όπου οι επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν πόσα θα κερδίσουν ή θα χάσουν, και η κάθε σταδιακή αύξηση ή μείωση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα του επενδυτή.


Με την ETX Capital, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές binary options σε νομισματικά ζεύγη, χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές και εμπορεύματα.

Συναλλαγές binary options διεθνώς

Συναλλαγές binary options διεθνώς

Συναλλαγές binary options διεθνώς

Global_Binary_Options

Όντας μια αυξανόμενα δημοφιλής επιλογή τα τελευταία χρόνια, τα συμβόλαια binary options είναι μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες μεθόδους πραγματοποίησης συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.


Σε αντίθεση με το στοιχηματισμό σε spread και τα CFDs, οι συναλλαγές binary options επιτρέπονται και σε πολίτες των ΗΠΑ, αλλά οι εταιρείες πρέπει να εγγεγραμμένες στο SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ) προκειμένου να προσφέρουν συναλλαγές binary σε πολίτες των ΗΠΑ. Αυτό έχει σαν συνέπεια πολλοί πάροχοι συναλλαγών binary, μεταξύ αυτών και η ETX Capital, να μην μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, με εξαίρεση τους πολίτες των ΗΠΑ, οι πελάτες από τις περισσότερες χώρες μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό Βinary με την ΕΤΧ.


Αν δεν είστε βέβαιος για το αν έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε λογαριασμό binary με την ΕΤΧ Capital, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 800 8481 073 η μέσω email στο newaccounts@etxcapital.co.uk για περισσότερες πληροφορίες.

Συναλλαγές binary options με την ΕΤΧ

Συναλλαγές binary options με την ΕΤΧ

Binary_Laptop

Συναλλαγές binary options με την ΕΤΧ

Η πλατφόρμα ΕΤX Binary είναι σχεδιασμένη ειδικά για συναλλαγές binary, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να ξεκινούν τόσο μακροπρόθεσμες όσο και βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. H EΤX Capital προσφέρει μια ευρεία επιλογή προϊόντων binary options, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εμπορεύματα, ζεύγη FX, δείκτες και μετοχές – καθιστώντας το ευκολότερο για σας να αρχίσετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στον τομέα ή στους τομείς της επιλογής σας.


Οι συναλλαγές σε δυαδικές επιλογές (Binary Options) δεν είναι ρυθμιζόμενες από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Conduct Authority).

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες