Στρατηγικές δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης


Παρόλο που είναι ένας σχετικά απλός τρόπος διαπραγμάτευσης, η σωστή πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς μια αξιόπιστη στρατηγική διαπραγμάτευσης, οι πιθανότητές σας να υποστείτε ζημίες μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουμε μερικές διαφορετικές τεχνικές που μπορείτε να υιοθετήσετε στην αναζήτησή σας να γίνετε ένας πιο αποτελεσματικός επενδυτής.


Οι συναλλαγές σε δυαδικές επιλογές (Binary Options) δεν είναι ρυθμιζόμενες από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Conduct Authority)
 • 01

  Following Trading Sentiment

  Many binary traders will try and calculate market movements based on the direction being taken by other traders.


  This technique can be useful, but traders should take the following into account; firstly, there’s no guarantee that general trader movement will reflect the actual movement of an option. Secondly, it’s rare to see traders solidly united for or against an option, making it hard to read a lot into sentiment direction.

 • 02

  Πρόβλεψη της κίνησης της αγοράς: Τεχνική ανάλυση

  Υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι που εφαρμόζουν συχνά οι επενδυτές προκειμένου να προβλέψουν τη δραστηριότητα της αγοράς και να προσπαθήσουν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για επιτυχία. Οι πιο δημοφιλείς από αυτές τις μεθόδους εμπίπτουν στις κατηγορίες της τεχνικής ανάλυσης και της θεμελιώδους ανάλυσης.


  Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει την πρόβλεψη της κίνησης των τιμών μέσω της μελέτης του ιστορικού του μοτίβου διαπραγμάτευσης ενός τίτλου αξιών. Καθώς η συμπεριφορά των επενδυτών συχνά επαναλαμβάνεται, οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι μέσα από ένα διάγραμμα προκύπτουν αναγνωρίσιμα και προβλέψιμα μοτίβα τιμών. Η αναγνώριση τέτοιων μοτίβων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε έναν επενδυτή να εισέλθει σε συναλλαγές που είναι πιθανότερο να είναι κερδοφόρες. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι η αγοραία τιμή ενός τίτλου αξιών σε γενικές γραμμές αντανακλά όλες τις εξωτερικές πληροφορίες που έχουν σχέση με αυτόν τον τίτλο. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους το ότι μόνο και μόνο επειδή η αγορά έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο παρελθόν δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα συμπεριφερθεί με παρόμοιο τρόπο και στο μέλλον.

 • 03

  Πρόβλεψη της κίνησης της αγοράς: Θεμελιώδης ανάλυση

  Eνώ οι τεχνικοί αναλυτές μελετούν τα διαγράμματα για την αναγνώριση των τάσεων από παρελθοντικά δεδομένα της αγοράς, οι θεμελιώδεις αναλυτές μελετούν οικονομικές καταστάσεις, οικονομικές εκθέσεις και γεγονότα που μπορεί να αντικατοπτρίζουν τη βιωσιμότητα ενός τίτλου αξιών ή να επηρεάζουν την τιμή του.


  Η διαρκής ενημέρωση γύρω από σχετικές διεθνείς ειδήσεις και ειδήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αποκομίσουν κέρδος από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, μια αλλαγή στην κυβέρνηση, οι φυσικές καταστροφές, και οι δημοσιεύσεις οικονομικών εκθέσεων μπορούν να έχουν επίδραση στην αξία ενός νομίσματος. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τη διαρκή ενημέρωσή τους όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, και από την παρακολούθηση τυχόν αλλαγών στα επιτόκια, καθώς και ειδήσεων που αφορούν την παραγωγή, τις αποδοχές, την απασχόληση, το ΑΕΠ και τη διαχείριση - ανάλογα με το υπό διαπραγμάτευση περιουσιακό στοιχείο.

 • 04

  Τι πρέπει να προσέχετε πριν κάνετε συναλλαγές με binary options

  Να είστε αρκετά προσεκτικοί όταν αναλύετε ένα γεγονός που αποτελεί είδηση, καθώς μια λανθασμένη ανάλυση της επιρροής που μπορεί να έχει ένα γεγονός στην αγορά μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες αν οι αγορές κινηθούν στην αντίθετη κατεύθυνση με την πρόβλεψή σας, λόγω παραγόντων που δεν λάβατε υπόψη.


  Αν είστε νέος στις συναλλαγές binary options (δυαδικές επιλογές), θα πρέπει να είστε εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι σε ιστοσελίδες η λογισμικό που εγγυώνται υψηλά ποσοστά επιτυχίας από συναλλαγές binary options. Παρόλο που η όλη ιδέα των συναλλαγών με binary options είναι απλή, η κερδοφόρα πραγματοποίηση συναλλαγών δεν είναι τόσο απλή – καλύτερα να αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους ισχυρισμούς με μεγάλη προσοχή.


  Πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό θεμελιώδους ανάλυσης και τεχνικής ανάλυσης για να προβλέψουν τη συμπεριφορά της αγοράς. Σας συνιστούμε να εξασκηθείτε στη χρήση των διαφορετικών αυτών τεχνικών, ξεκινώντας με ένα λογαριασμό demo (δοκιμαστικό) – προκειμένου να αποκτήσετε εμπειρία και να εκτιμήσετε ποια στρατηγική είναι η καλύτερη για σας.

Πλατφόρμες

Πλατφόρμες