Πίσω

Προστασία των χρημάτων πελατών

Ως ιδιώτης πελάτης της ETX Capital, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαιά σας είναι ασφαλή.

Η FCA εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες, όσον αφορά στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την οικονομική μας επάρκεια.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

  1. Κάθε εταιρεία που υπόκειται στις ρυθμίσεις της FCA, συμπεριλαμβανομένης της ETX Capital, οφείλει να εκτιμά, σε καθημερινή βάση, τους χρηματοοικονομικούς της πόρους, προκειμένου να διασφαλίζει ότι διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, επαρκή εποπτικά κεφάλαια.
  2. Ο διαχωρισμός των κεφαλαίων των πελατών περιλαμβάνει, από την πλευρά της εταιρείας, την τοποθέτηση των κεφαλαίων των Ιδιωτών πελατών σε λογαριασμό (για τα χρήματα των πελατών) διαφορετικό από αυτόν των χρημάτων που ανήκουν στην εταιρεία. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από την πλευρά της εταιρείας, τα διαχωρισμένα κεφάλαια φυλάσσονται για τους πελάτες μας, και τα χρέη της εταιρείας δεν μπορούν να πληρωθούν από αυτά τα κεφάλαια. Παρομοίως, σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας υπάρξει ακάλυπτος, η τράπεζα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια των πελατών για τη μείωση της υπερανάληψης. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως για τους Επαγγελματίες πελάτες, τα παραπάνω δεν ισχύουν και κινδυνεύουν να γίνουν ανασφάλιστοι πιστωτές της εταιρείας. Υποσημείωση: ο διαχωρισμός των χρημάτων των πελατών από τα χρήματα της εταιρείας δεν προστατεύει τον πελάτη, εάν η τράπεζα, που διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό με τα χρήματα των πελατών, οδεύει σε καθεστώς διαχείρισης.
  3. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, επανασταθμίζουμε τους λογαριασμούς των διαχωρισμένων μας κεφαλαίων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ρευστοποιήσιμη αξία του λογαριασμού κάθε πελάτη, όπως έχει διαμορφωθεί τα μεσάνυχτα, είναι απόλυτα διαχωρίσιμη.
  4. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί τα χρήματα των πελατών σε ρυθμισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ιδρύματα της ΕΕ.
  5. Σύστημα αποζημίωσης: Στην απίθανη περίπτωση που η εταιρεία προχωρήσει σε ρευστοποίηση ΚΑΙ τίθεται θέμα ελλείμματος του τραπεζικού λογαριασμού των χρημάτων του πελάτη, οι μεμονωμένοι πελάτες καλύπτονται από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η μέγιστη πληρωμή από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για κάθε πελάτη, σε περίπτωση που η εταιρεία περάσει σε καθεστώς διαχείρισης, ανέρχεται σε £50,000.